TeatroVivaDanza

Projekty

Sme občianske združenie TeatroVivaDanza, ktorého cieľom je rozvíjanie umeleckých aktivít u detí, adolescentov a dospelých osôb. Združenie bude realizovať a organizovať tvorivé dielne v oblasti múzických, výtvarných a audioviziálnych umení.

Zároveň budú v rámci združenia fungovať ako jeho samostatné zložky divadelné, tanečné a hudobné zoskupenia, prípadne iné umelecké skupiny, ktoré budú zamerané na komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov stredných a vysokých umeleckých škôl a bude prezentovať svoju umeleckú produkciu širokej verejnosti.

TVD bude organizovať a produkovať koncerty, divadelné predstavenia a interdisciplinárne projekty, s cieľom rozvíjať u detí, adolescentov a dospelých osôb stabilne kladný vzťah k umeniu, umeleckým a estetickým hodnotám. TVD bude fungovať aj ako vydavateľstvo printových a internetových médií a audio vizuálnych nosičov.